Diferencijalna geometrija

Literatura

Napomena: Za neke od ovih knjiga će vam trebati DJVU plugin ili viewer - pogledajte www.djvu.org

-  Manfredo do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces; Prentice-Hall, Englewood Clis (1976)

-  Manfredo do Carmo: Riemannian Geometry, Birkhauser Boston (1992)

-  Euclid: Elementi, Aleksandrija, 300. prije nove ere (!)

-  Mileva Prvanović: Neeuklidke geometrije, Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, Novi Sad 1971.

-  Zoran Lučić: Euklidska i hiperbolička geometrija, drugo izdanje, Total design i Matematički fakultet, Beograd, 1997.

-  Takashi Sakai: Riemannian Geometry, American Mathematical Society, 1992.

-  Pogledajte website Zorana Lučića za mnoge korisne stvari, kao što je prijevod Elemenata, Osnove Geometrije Davida Hilberta itd.


Vedad Pasic < vedadpasic@hotmail.com >
Zadnja modifikacija: Srijeda, 27. februar 2008.