[Kochova pahuljica toplotna jednacina]

Postdiplomski studij

Dobro došli

Ovo je stranica za studente na postdiplomskom studiju Odsjeka Matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli za predmete koje drži Vedad Pašić.

Obavještenja

- Kancelarijski sati: Ponedjeljak i četvrtak 11:15-12:15 u mom kabinetu.

- TEST: Molim da mi se javite kako bismo odredili datum testa iz Naprednog softvera Mathematica.

- PROJEKT: iz predmeta Napredni softver Mathematica. Rok za predavanje je ponedjeljak 30.09.2013. u 12.oo sati.

Predavanja, literatura i korisni linkovi

- Slajdovi sa predavanja iz predmeta Odabrana poglavlja algebre i geometrije.

- Silabus predmeta Odabrana poglavlja algebre i geometrije.

- Silabus predmeta Napredni softver Mathematica

- Slajdovi sa predmeta Napredni softver Mathematica

- Fajlovi korišteni na predmetu Napredni softver Mathematica

- Seminarski rad iz predmeta Napredni softver Mathematica - predati do 31.03.2012. god.

- Mathematica Player

Preferirani način komunikacije je email vedad.pasic@untz.ba.

Ako budete imali problema sa ovim vježbama i problemima, posaljite mi email na vedad.pasic@untz.ba, opišite šta pokušavate uraditi i gdje ste zapeli i ja ću vam pokušati pomoći.

Komentari

Svi konstruktivni komentari i kritike su i više nego dobrodošli. Pošaljite email ili me dodjite vidjeti u kabinetu.

Problemi sa ovim sajtom?

Ako budete imali problema sa otvaranjem bilo koje stranice, pošaljite mi email, opišite koji operativni sistem (Windows, Linux, Unix?) i browser (Netscape, Mozilla, Internet Explorer) koristite i detaljno opišite šta se dogodilo.
Vedad Pasic < vedad.pasic@untz.ba >
Zadnja modifikacija: petak, 02. mart 2012.