[Kochova pahuljica toplotna
          jednacina]

Matematičke metode u fizici

Dobro došli

Ovo je stranica za studente četvrte godine dodiplomskog studija Odsjeka Matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli za predmet Matematičke metode u fizici koji drži Vedad Pašić.

Obavještenja

- Kancelarijski sati: Ponedjeljak 10-11 i srijeda od 13-14 u mom kabinetu 313 PMF.

-

Predavanja, literatura i korisni linkovi

- Silabus predmeta.

Predavanja do sad u PDF formatu

- Diferencijalne jednačine

- Linijski i površinski integrali

- Fraktali

- Mnogostrukosti

- Specijalna relativnost

- Operatori - hvala kolegi Okičiću!

Preferirani način komunikacije je email vedad.pasic@untz.ba.

Ako budete imali problema sa ovim vježbama i problemima, posaljite mi email na vedad.pasic@untz.ba, opišite šta pokušavate uraditi i gdje ste zapeli i ja ću vam pokušati pomoći.

Komentari

Svi konstruktivni komentari i kritike su i više nego dobrodošli. Pošaljite email ili me dodjite vidjeti u kabinetu.


Problemi sa ovim sajtom?

Ako budete imali problema sa otvaranjem bilo koje stranice, pošaljite mi email, opišite koji operativni sistem (Windows, Linux, Unix?) i browser (Netscape, Mozilla, Internet Explorer) koristite i detaljno opišite šta se dogodilo.


Vedad Pasic < vedad.pasic@untz.ba >

Zadnja modifikacija: srijeda, 06. januar 2016.